Info

hesje

Den trivelege varianten av Norseman er torsdagen og det er plass til berre 60 stk (30 enkeltståande og 10 lag à 3 pers), så hiv deg rundt og sikra deg plass!

Les meir

Salet går på internett via Ticketco - det er superenkelt - lovar!

Les meir

Arrangering og deltaking på festival er spanande men krev store mengder planlegging og førebuing. Me vil gjera dette enklare både for deg som publikummar og for oss som arrangørar. Her kjem ein del praktisk informasjon for deg som har lyst å vera med på Bygdalarm.

Les meir

Bygdalarm samarbeider med Hardanger Feriesenter om overnattingstilbod til tilreisande festivaldeltakarar.  Hytte- og telttunet ligg i underkant 3 km frå festivalområdet og ligg til i naturskjøne omgjevnader. I tillegg har me framskaffa gode tilbod frå festivalhotellet Hardangerfjord hotell

Les meir

Bygdalarm vart arrangert fyrste gong 6. og 7.juli 2007. Ideen om å laga musikkfestival i Hardanger har nettopp vore ein ide over lengre tid. Fyrst i laupet av hausten 2006 vart ideen teke eit steg vidare. Arbeidstittelen var "Føling i floren". Tanken var å fylla eit kulturelt vakuum som har vore gjeldande i regionen ved å arrangera eit spenstig populærmusikkarrangement i storslagne omgjevnader. På nyåret 2007 vart eit styre nedsett og den konkrete planlegginga var i gang!

Les meir

Kontaktinfo

 

Festivaladresse:
"Hotellfjøro"
Hardangerfjordvegen 613
5610 Øystese

Postadresse:

Bygdalarm
c/o Ingvild Risnes Skeie
Daniel Hansens gate 5 B
5008 Bergen

Styret
Festivalsjef og booking: 
Kirsti Aksnes: kirsti@bygdalarm.no
Tel: (0047) 452 43 491

Nestleiar:
Ingvild Risnes Skeie: ingvild@bygdalarm.no

Teknisk ansvarleg: 
Alvin Vestrheim: alvin@bygdalarm.no

Operativ vakt- og områdesjef:
Ole Dominicus Storaas Ones: ole@bygdalarm.no

Økonomiansvarleg: 
Øyvind Kjørlaug: kjorlaug@bygdalarm.no

Frivilligansvarleg:
Tonje Helgheim: tonje@bygdalarm.no

Presseansvarleg:
Brit Aksnes: presse@bygdalarm.no
Tel (0047) 980 56 274